اخبار

افتتاح تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی مروارید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، روز دوشنبه 14 تیرماه 1401 ، و با حضور سجاد انجم شعاع؛ مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست به همراه معاون اداری، مالی و امور حقوقی صندوق و همچنین مشاور مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، سهراب قربان؛ مدیرعامل پتروشیمی مروارید و هیات همراه در آیینی به افتتاح تصفیه خانه صنعتی پتروشیمی مروارید اهتمام ورزید.
فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با قدردانی از پتروشیمی مروارید به جهت فعالیتهای قابل توجه زیست محیطی گفت: در همین زمینه پتروشیمی مروارید در زمره صنایع سبز کشور برای سالهای 1399 و 1400 معرفی و مورد تقدیر قرار گرفته است. اهمیت افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در مجموعه پتروشیمی مروارید به گونه ای است که باعث می شود زمینه های خودکفائی 80 درصدی در حوزه تصفیه پساب فرایندی را محقق نماید و ازهمین رو فشار بر تصفیه خانه های متمرکز در منطقه ویژه اقتصادی پارس را کاهش می دهد و باعث افزایش کارایی و بهره وری در این زمینه می شود.
سهراب قربان؛ مدیرعامل پتروشیمی مروارید با ذکر اهمیت توجه به مسوولیت اجتماعی صنایع بزرگ و همچنین توجه به بهبود روندهای تولیدی در صنایع گفت: پی ریزی طرح تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی مروارید از آن دست طرحهای صنعتی-زیست محیطی می باشد که منطقه ویژه اقتصادی پارس به شدت به آن نیازمند است و در حفظ محیط زیست و منابع زیرزمینی بسیار با اهمیت می باشد. پروژه طراحی، مهندسی، نصب و احداث تصفیه خانه پساب فرایندی  با ظرفیت 115 متر مکعب بر ساعت با سرمایه گذاری داخلی به مبلغ یک میلیون و دویست هزار یورو + 70 میلیارد ریال در این پتروشیمی به افتتاح رسید.
دکمه بازگشت به بالا