کمکهای مردمی

مطابق با ماده۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب ۱۳۹۳/۸/۱۸ هیات دولت برای حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، تقلیل آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست صندوق ملی محیط زیست آماده دریافت کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می باشد.

صندوق ملی محیط زیست عطف به ماده 4 اساسنامه خود جهت متمرکز نمودن کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه محیط زیست کشور با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان اعتماد ملی اقدام به راه اندازی سامانه برخط “سداد” نموده است. شایان ذکر است کمک های اخذ شده برای اقدامات و فعالیت های محیط زیستی هریک از استانها به تفکیک در صفحه کمک های این موسسه درج میگردد.

لطفا جهت پرداخت کمک های گرانقدر خود از فرم ذیل استفاده بفرمایید

دکمه بازگشت به بالا