همکاری های بین المللی

جلب سرمایه گذاری خارجی برای اجرای پروژه زیست محیطی در منطقه حفاظت شده قمیشلو

در راستای همکاری های دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و کشور آلمان، مبنی بر همکاری در توسعه یکپارچه مناطق حفاظت شده جهت توانمندسازی مدیریت مشارکتی، سازگاری با تغییر اقلیم و آموزش های زیست محیطی و باتوجه به توافق به عمل آمده درخصوص تخصیص 2 میلیون ریو در پروژه مدیریت یکپارچه پارک ملی قمیشلو با مشارکت جوامع محلی، هماهنگی لازم انجام گرفته و مقرر شد تا پروژه مذکور با در نظر گرفتن ملاحظات اعلام شده از طرف معاونت محیط زیست طبیعی سازمان و با همکاری صندوق ملی محیط زیست  به سرعت عملیاتی و در چارچوب سند تنظیمی پروژه برای یک دوره چهارساله اقدام شود

دکمه بازگشت به بالا