محیط زیست طبیعی

تحویل و پرداخت بدهی ساختمان پاسگاه محیط بانی “بازفت” ­استان چهارمحال بختیاری

 درپی اعلام آمادگی دو خیر در استان چهارمحال بختیاری برای تامین اعتبار مالی
ساخت محیط بانی منطقه بازفت، صندوق ملی محیط زیست به منظور دریافت و هزینه کرد مبالغ اهدایی توسط پیمانکار مورد اعتماد استان، در سال 1396 قرار دادی را با پیمانکار مذکور منعقد نمود.  با شروع به ساخت محیط بانی و انصراف یکی از خیرین از پرداخت مبلغ اهدایی، با توجه به نیاز استان به محیط بانی مذکور، صندوق ملی مسئولیت پرداخت بدهی باقیمانده تکمیل این محیط بانی را برعهده گرفته و در سال 1397 توانست با تامین اعتبار از محل اعتبارات مربوطه با پیمانکار پروژه مذکور تسویه حساب کرده و محیط بانی را تکمیل و به اداره کل استان تحویل دهد.

پرداخت خسارت حمله پلنگ به دامداران

 پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ بومی غرب آسیاست که در فهرست جانوران “در معرض خطر انقراض” اتحادیه جهانی IUCN قرار دارد و هرچند ایران مهم ترین زیستگاه آن در خاورمیانه است، تراکم جمعیتی آن در ایران بسیار پایین است.

متعاقب توافقنامه سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بیمه ی ” ما” در راستای حفاظت از محیط زیست و منطبق با اهداف کاهش میزان تلفات پلنگ، ایجاد فضای همیاری و حفاظت مشارکتی از پلنگ ایرانی و ارتقاء سطح کیفی حفاظت فیزیکی از این گونه و زیستگاه های آن در برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه در کشور، در خصوص بیمه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در اثر حمله پلنگ، صندوق ملی محیط زیست متعهد شدکه ضمن تدوین مکانیسم های مورد نیاز، نسبت به هزینه کرد وجوهات دریافتی از شرکت بیمه تحت نظر اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید درخصوص موضوعات مربوط به پلنگ اقدام نماید.

در همین راستا و پس از تعیین میزان خسارات وارده با تایید کارشناس معتمد شرکت بیمه و نظارت دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید و مطابق با ضوابط بیمه نامه،  از ابتدای سال 1397 تا دو ماهه اول 1398 در مجموع 49 فقره پرداخت برای خسارات ناشی از حمله پلنگ به دام روستاییان و 1 فقره پرداخت،  بابت دیه ناشی از حمله پلنگ به یک انسان در استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان، مازندران و گیلان در مجموع حدود یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال انجام شد.

دکمه بازگشت به بالا