درباره صندوق

تغییرات آب و هوایی و استفاده بی رویه از منابع طبیعی و محیط زیست در دنیای امروز باعث شده است تا خطر از بین رفتن منابع پایه به عنوان تهدیدی جدی در کل دنیا محسوب می شود. این مسئله به اندازه ای اهمیت دارد که تمامی کشورها مسئله حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به توسعه ی پایدار را به عنوان یک مسئله ی مهم و ضروری در اولویت سیاستهای خود قرار داده اند. در ایران نیز این مسئله به ویژه با آغاز محدودیت های ایجاد شده در منابع طبیعی کشور به عنوان یک ضرورت مطرح است. چنانچه مقام معظم رهبری نیز در سال جاری بر این مسئله تاکید کرده اند حفظ محیط زیست یک وظیفه ی حاکمیتی و یک موضوع کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن هم دست به دست یکدیگر دهند.

با توجه به ضرورت توجه به مقوله ی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صندوق ملی محیط زیست در سال 1393 و با هدف کمک به کاهش آلاینده های محیط زیستی جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و بهره برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی تاسیس شده است. این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است که ضمن تجهیز منابع پولی از محل و در آمار ناشی از گردش مالی و فعالیت های صندوق و سایر درآمدها به استفاده از این منابع در راستای سرمایه گذاری های حافظ محیط زیست و پرداخت تسهیلات در راستای اهداف صندوق بپردازد.

دکمه بازگشت به بالا