تفاهم نامه ها

1- تفاهم نامه با محیط زیست انسانی به منظور ایجاد زمینه های مناسب همکاری و بهره گیری از توانایی ها و مشارکت در استفاده از خدمات تخصصی علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی متقابل با هدف پیشبرد اهداف کلان حفاظت از محیط زیست انسانی کشور تفاهم نامه همکاری در 8 ماده بین صندوق ملی محیط زیست و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 1397/12/26 منعقد گردید. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید.

2- تفاهم نامه با محیط زیست طبیعی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام در محیط زیست مبنی بر لزوم گسترش مشارکت جوامع محلی و بهره برداری پایدار در حوزه محیط زیست با بهره گیری از مدل های اقتصادی و نیز در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری از مناطق تحت مالکیت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم نامه ای در شش ماده بین صندوق ملی محیط زیست و معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 1397/12/22 منعقد گردید. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید.

3- تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست در راستای جلب مشارکت جوامع محلی و بومی برای حفاظت از تنوع زیستی، همچنین به منظور بهره گیری اصولی و بهینه از درآمدهای حاصل از شکار برای اجرای برنامه های حفاظتی در مناطق و زیستگاههای طبیعی و تامین منافع جوامع بومی، تفاهم نامه ای در پنج ماده بین صندوق ملی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در تاریخ 1396/11/4 منعقد گردید. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید

4- تفاهم نامه سه جانبه با شرکت بیمه ما و سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفاظت از محیط زیست و منطبق با اهداف کاهش میزان تلفات پلنگ با ایجاد فضای حفاظت مشارکتی  و ارتقا سطح کیفی حفاظت از این گونه باارزش و زیستگاه های آن در برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، تفاهم نامه سه جانبه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی معاونت محیط زیست طبیعی و شرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست منعقد شد که به موجب آن برای اولین بار، بیمه جامع پلنگ ایرانی به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه در کشور اجرا می گردد. طی این تفاهم نامه از طریق ساماندهی و جبران خسارات وارده شده به اشخاص ثالث وکنترل تعارضات و کاهش تلفات ناشی از فعالیت های انتقامجوبانه افراد و بهبود شرایط حفاظتی در مناطق حادثه خیز همگام با اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ حفاظتی، سطح کیفی جفاظت از این زیرگونه در معرض خطر انقراض ارتقاء می یابد. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را مشاهده کنید.

دکمه بازگشت به بالا