آموزش و مشارکت

حمایت از اجرای برنامه آموزش دانش آموزان و معلمان روستایی در حفاظت از دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی و غربی

به منظور آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان مدارس حوزه دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی و غربی پیرامون اهمیت دریاچه ارومیه و ارایه الگوی صحیح برای ضرورت حفاظت از آن به روش تشریح وضعیت نامناسب این دریاچه ارومیه و هشدار نسبت به عواقب وخیم بی مهری به نعمتهای بیکران الهی و تشریح اثرات سوء ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر منطقه و بر کشور، از طریق انتقال پیام های فرهنگی به وسیله مخاطبان به درون خانواده  با هدف ایجاد و ارایه الگوی عملی به منظور بهره گیری از ظرفیت تاثیرگذاری کودکان در خانواده ها برای تدوین فرهنگ نوین محیط زیست کشور ، اولین برنامه آموزشی توان افزایی معلمین و دختران دانش آموز روستایی با آموزش حداقل 2000 دانش آموز و 500 معلم مدارس تحت پوشش پیرامون حفاظت از اکوسیستم دریاچه ارومیه با  حمایت صندوق ملی محیط زیست و توسط برنامه بین­المللی مدارس محیط زیستی در سال 1397برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا