تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزیده چهارمین جشنواره ملی زن و علم (جایزه پروفسور مریم میرزاخانی) در حوزه کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیستعیسی کلانتری با حضور در صندوق ملی محیط زیست از خانم دکتر لعبت تقوی عضو هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست که در چهارمین دوره جشنواره ملی زن و علم در حوزه کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست موفق به دریافت جایزه پروفسور مریم میرزاخانی بودند تقدیر بعمل آورد.

این تقدیر با حضور مشاور امور زنان و خانواده سازمان و مدیر عامل و اعضا هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست برگزار شد.


در متن این تقدیر نامه آمده است :

همکار گرامی
سرکار خانم دکتر لعبت تقوی

بی تردید، تحولات و پیشرفتهای خارق العاده و تاثیر گذار در دنیا همواره از ذهن های آموزش دیده خلاق و پیشتاز به وقوع می پیوندند. یقین می باشد اینگونه نبوغ فکری و خلاقیت ها در لوای زحمات طاقت فرسا و تلاش های خستگی ناپذیر حاصل خواهد شد که این ویژگی در نیک اندیشی سرکار عالی مصداق دارد.

لذا بدینوسیله و با کمال خرسندی انتخاب و کسب جایزه زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم ” در حوزه کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست ” را که نشان از جایگاه برجسته علمی و پژوهشی است ، محضر سرکار عالی تبریک و تهنیت عرض می کنم. همچنین موفقیت و تداوم توفیقات روز افزونتان را از درگاه خداوند منان آرزومندم.

عیسی کلانتری
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور