انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق ملی محیط زیست و شرکت نفت ستاره خلیج فارس

روز گذشته تفاهمنامه همکاری بین صندوق ملی محیط زیست و شرکت نفت ستاره خلیج فارس با هدف حمایت مالی در راستای حفاظت، احیا و مدیریت حیات وحش به امضا رسید.
به گزارش صندوق ملی محیط زیست، با توجه به همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست موضوع اصلی پنجاهم قانون اساسی همچنین به منظور رفت آثار سوء زیست محیطی و احیا و بازسازی اکو سیستم ها واقع در منطقه حفاظت شده گنو تفاهمنامه همکاری بین صندوق ملی محیط زیست و شرکت نفت ستاره خلیج فارس به امضا رسید.
این تفاهمنامه بین صندوق ملی محیط زیست به نمایندگی امیرارسلان مهاجرانی طهرانی«مدیرعامل» و مسعود شهسواری رییس هیات مدیره و شرکت نفت ستاره خلیج فارس به نمایندگی محمدعلی داور مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس منعقد شد.
طبق این تفاهمنامه شرکت نفت ستاره خلیج فارس نسبت به اختصاص بودجه سنواتی حهت کمک به حفاظت از محیط زیست و پایش و نظارت بر بهره داری اصولی و ارتقا کیفی وضعیت حفاظت از مناطق تحت تاثیر پروژه متعهد شد.
در این تفاهمنامه مقرر شد صندوق ملی محیط زیست نسبت به ایجاد فرایند مالی قانونی و مناسب جهت تسهیل و تسریع در اجرای توافقنامه، ارسال گزارش کامل از اقدامات انجام شده در راستای تواقفنامه به شرکت در فواصل زمانی سه ماهه، تامین و به کارگیری نیروهای حفاظت، تقویت ناوگان موتوری محیط زیست شامل(خرید ماشین آلات و موتور سیکلت های مورد نیاز) جهت نظارت و پایش محیط زیست اقدام کند.
همچنین صندوق ملی محیط زیست متعهد شد در راستای خرید و آزاد سازی و رفع تعارضات مردمی داخل زیست گاه و کریدورهای حساس زیستی شامل پروانه چرا، طرح مرتع داری، مزرعه، چشمه، ساخت و بهسازی و تجهیز پاسگاه های محیط بانی، …مارک گذاری مرز و نصب تابلوهای مناسب و نصب دوربین های نظارتی در محل مناسب برای کنترل مناطق اقدام کند.
پژوهش، آموزش و فرهنگسازی محیط زیست، انجام اقدامات حمایتی زیستگاه و گونه( از طریق احیاء زیستگاه های طبیعی، توزیع علوفه دستی در مراتع، آبرسانی به تمامی منابع آبی مصنوعی و …) ساخت تجهیزات و راهبری سامانه و ایستگاه پایش کیفی محیط زیست، ایجاد سامانه گسیل هوشمند ماشین آلات و پایش مناطق، ایجاد مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش آسیب دیده، حمایت و تقویت محیط بانان و همیاران و خرید تجهیزات حفاظتی از دیگر مواردی است که صندوق ملی محیط زیست متعهد شده بودجه دریافتی سنواتی را در آن محل ها هزینه کند.