یادداشت مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در روزنامه ایران؛فرصتی برای کاهش آلاینده‌ها

*امیر مهاجری طهرانی- سهم عمده وضعیت آلـــــودگـــــی هـــــوا و نابسامانی‌های موجود در این حوزه ناشی از فعالیت بیش از ۳هزار واحد صنعتی و تولیدی آلاینده در سطح کشور است که عمده این صنایع به‌دلیــل وضـــــعیت ناپایدار اقتصادی، امکان به روزرسانی تجهیزات و اصلاح فرآیند تولید را ندارند.
در این خصوص اعمال سیاست‌های حمایتی با بهره‌مندی از منابع مالی و مشارکت اشخاص در بخش تولید و صنعت، نقش مهمی در جلوگیری از آلایندگی و تخریب محیط‌‌ زیست خواهد داشت. صندوق ملی محیط‌ زیست نیز به‌عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست، با رویکرد کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست‌محیطی، ضمن حمایت از صنعت در راستای ایجاد سازوکار پایش و نظارت بر واحد‌های صنعتی و شناسایی واحد‌های آلاینده، نسبت به ارائه تسهیلات به این واحدها تا کنون اقدامات مؤثری انجام داده است.
در واقع سازمان حفاظت محیط ‌زیست به‌عنوان مقام تشخیص و اعلامی در تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون بودجه و صندوق ملی محیط‌‌ زیست به‌عنوان تنها مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به این سازمان، نقش تسهیل‌گر و رابط مالی بین سازمان حفاظت محیط‌ زیست و صنعت را ایفا می‌کند.
پس‌از تأیید ضرورت اجرای یک پروژه زیست‌محیطی توسط مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان برای بررسی تکمیلی و طرح در کمیته‌های فنی به دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست معرفی می‌شوند.
در واقع به‌منظوراجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با بهره‌گیری از ظرفیت ادارات کل حفاظت محیط‌ زیست در سراسر کشور، واحدهای آلاینده محیط‌ زیست شناسایی می‌شوند. در مرحله دوم پروژه‌های کاهش آلودگی محیط‌ زیست در قالب کاربرگ‌های مشخصات فنی و مالی توسط واحدهای متقاضی به اداره‌های کل حفاظت محیط‌ زیست استان‌ها ارائه و توسط ادارات کل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بعد از آن پروژه‌های مورد تأیید در دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط زیست انسانی به صندوق ملی محیط‌ زیست معرفی و در جلسات مشترک با مدیران کل حفاظت محیط‌ زیست استان‌ها و مدیران دفاتر تخصصی حوزه معاونت انسانی برای دریافت تسهیلات اولویت‌بندی می‌شوند و در نهایت پروژه‌های اولویت دار در راستای تفاهمنامه بین صندوق ملی محیط‌ زیست و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران (بانک عامل) با ارائه طرح توجیهی برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می‌شوند. بر اساس این تفاهمنامه بانک ملی در زمینه اعطای تسهیلات برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست با صندوق ملی محیط‌ زیست همکاری می‌کند.
از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون به میزان ۳هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال از محل بند(ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به صندوق ملی محیط‌ زیست اختصاص یافته و صندوق نیز مراحل اول، دوم و سوم معرفی پروژه‌ها به بانک ملی برای پرداخت تسهیلات را انجام داده است.

*مدیرعامل صندوق ملی محیط‌ زیست