از سوی صندوق ملی محیط زیست اعلام شد؛ چارچوب تهیه پیشنهاد پروژه های محیط زیستی

چارچوب تهیه پیشنهاد پروژه های محیط زیستی برای شرکت ها و صنایعی که خواستار اصلاح خط تولید و کاهش آلایندگی واحد تولیدی خود هستند، از سوی صندوق ملی محیط زیست اعلام شد.

به گزارش صندوق ملی محیط زیست، تهیه پیشنهاد پروژه های محیط زیستی موضوع بند(ن) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از این پس باید در قالب چارچوب ارائه شده از سوی صندوق ملی محیط زیست تهیه و برای بررسی به این موسسه و همچنین معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ارسال شود.

فرم پیشنهاد درخواست تسهیلات برای دریافت به پیوست در ذیل متن آمده است.