خبر خوش لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای محیط‌بانان

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اعتبارات سازمان حفاظت محیط‌ زیست در بخش حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌ زیست و حمایت از محیط‌بانان نسبت به سال گذشته بیش از ۳۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

سهم سازمان حفاظت محیط‌زیست از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ – که (۱۱ آذر) تقدیم مجلس شد – بیش از ۱۲۲۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۵۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس لایحه بودجه این مبلغ در سازمان حفاظت محیط‌ زیست باید صرف اموری همچون پایش و مدیریت آلاینده‌ها، تقویت صندوق ملی محیط‌زیست برای اجرای قانون هوای پاک، نظارت بر مدیریت پسماندها، حفاظت و پایش محیط‌زیست دریایی، حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست و حمایت از محیط‌بانان و… شود.

به گزارش ایسنا، گفتنی است که بخش قابل توجهی از این بودجه ( بیش از ۳۲۴ میلیارد تومان) برای پایش و مدیریت آلاینده‌ها درنظر گرفته شده همچنین مقرر شده است که ۸۵۵ میلیون تومان برای اجرای قانون هوای پاک از محل صندوق ملی محیط‌ زیست هزینه شود.

سهم نظارت بر مدیریت پسماندها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۳۰ میلیارد تومان است.

از سویی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۹ میلیارد تومان برای ارتقای توان فیزیکی و تجهیزاتی محیط‌بانان درنظر گرفته شده است. این رقم نسبت به بودجه سال گذشته بیش ۳۶ میلیارد تومان بیشتر شده است و تفاوت چشمگیری دارد.

به‌طور کلی برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌ زیست و حمایت از محیط‌بانان بودجه‌ای حدود ۱۰۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. این درحالیست که این رقم در بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۲۹ میلیارد تومان بود.

بر این اساس درلایحه بودجه سال آینده برای فرهنگسازی و ارتقای مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط‌ زیست بودجه‌ای حدود ۱۴۳ میلیارد تومان لحاظ شده است.