رییس فراکسیون محیط زیست: با واریز عوارض آلایندگی به حساب شهرداری ها مخالفم
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با بیان به اینکه با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری‌ها مخالف هستم، گفت: امسال اولین سال واریز ۳۵ درصد از محل این اعتبارات به صندوق ملی محیط زیست بود.
وی در گفتگو با مهر افزود: واریز این مبلغ به حساب صندوق ملی محیط زیست، با توجه به اینکه امکان رصد بیشتری از سوی نهادهای نظارتی بر آن وجود دارد، می‌تواند در جهت هزینه کرد صحیح این مبالغ قابل توجه کمک کند.
رفیعی اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ دستگاهی در کشور به جز سازمان محیط زیست صلاحیت تعیین نحوه مقابله با آلایندگی‌ها، ضوابط و نحوه نظارت بر اجرای آن را ندارد، بهتر است عوارض آلایندگی حتی در شهرداری‌ها با نظارت این سازمان انجام شود.
وی در ادامه ابراز داشت: قانون هم این اجازه را به سازمان محیط زیست می‌دهد که در این زمینه به تعیین ضوابط و استانداردهای لازم اقدام کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بنابراین اگر شهرداری‌ها بر اساس قانون موظف شده‌اند برای کاهش آلایندگی صنایع بخشی از وجوه عوارض را دریافت کنند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشد، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط زیست، به عنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست باشد و محیط زیست هم با تعیین چارچوب‌های اجرایی، نحوه هزینه کرد و تعیین سیاست و استاندارها بر شکل اجرای آن نظارت کند.
رفیعی با بیان اینکه طبق قانون، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید گزارشی در زمینه هزینه کردهای ۱۰ ساله از محل این اعتبارات ارائه می‌داد، اظهار داشت: با این وجود تا به حال چنین گزارشی ارائه نشده و نمی‌دانیم ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پولی که از محل این قانون به حساب این شهرداری‌ها واریز شده است در چه محلی هزینه شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه از زمان تصویب قانون پرداخت عوارض آلایندگی این مبلغ به صورت صد درصدی به حساب شهرداری‌ها واریز شده است، گفت: آنطور که از شواهد مشخص است، چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک اقدامات قابل توجهی به منظور کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محیط زیست از محل اخذ این عوارض صورت نگرفته است.
وی افزود: رویه صحیح ایجاب می‌کند که این پول به حساب صندوق محیط زیست واریز شود.
رفیعی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند اخذ عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها باعث می‌شود که نه تنها صنایع آلاینده رغبتی به اصلاح رویه‌های نادرستشان نداشته باشند. بلکه با ارائه گزارش واریز به سازمان محیط زیست صیانت قانونی پیدا می‌کنند ابراز داشت: برای حل این معضل در فراکسیون محیط زیست سعی کردیم یک فرآیند نظارتی بر عملکرد این صندوق را مدنظر قرار دهیم.