انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق ملی محیط زیست و بانک ملی

تفاهم نامه همکاری بین صندوق ملی محیط زیست و بانک ملی با تاکید بر اجرای برنامه های مرتبط با اقتصاد سبز به امضا رسید.
به گزارش صندوق ملی محیط زیست، این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری های فی مابین در راستای اعطای تسهیلات توسط صندوق ملی محیط زیست به منظور تقلیل آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست به امضای محمدحسین زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی و مسعود شهسواری رییس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست و امیرمهاجری طهرانی مدیرعامل صندوق رسید.
همکاری در پروژه های اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست از مفاد این تفاهمنامه به شمار می رود.
در این تفاهمنامه بانک ملی ملزم به اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع انرژی غیر فسیلی از جمله انرژی برق و افزایش حمل و نقل همکانی به ویژه در کلان شهرها و پروژه های مرتبط با اکوتوریسم شده است.
همکاری در اجرای طرح های آموزشی و فرهنگسازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی پس از اخذ مجوز از هیات مدیره بانک، بررسی و ایجاد شعبه ویژه به نام شعبه محیط زیست در یکی از معابر پرتردد شهر تهران به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور بانکی در حوزه محیط زیست از دیگر اقدامات بانک ملی است که در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است.
صندوق ملی محیط زیست نیز طبق این تفاهمنامه ملزم به معرفی کارخانجات، شرکت ها و کارگاه ها از سوی صندوق جهت اعطای تسهیلات با هدف کاهش آلودگی زیست محیطی، احیا و مدیریت تنوع زیستی و همچنین مخترعان و محققان محیط زیست جهت گسترش تحقیقات در زمینه تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی شده است.
تشکیل کارگروهی متشکل از صندوق های فعال با محوریت صندوق ملی محیط زیست جهت بررسی و معرفی طرح ها و پروژه های اولویت دار و هم افزایی منابع مالی در حوزه محیط زیست، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به فعالان این حوزه با معرفی و تایید صندوق به منظور حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی از دیگر مفاد این تفاهمنامه به شمار می رود.

امضای تفاهم نامه بین صندوق ملی محیط زیست و بانک ملی