سفر کاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست به کرمان

▪️امضای تفاهم‌نامه با استانداری کرمان