از سوی پتروشیمی شازند اراک صورت گرفت: اهدای ۵ دستگاه سنجش آلایندگی هوا به صندوق ملی محیط زیست

به منظور تقویت هم افزایی و مشارکت سازمانها در حمایت از محیط زیست، پنج دستگاه سنجش آلودگی هوا از سوی پتروشیمی شازند اراک به صندوق ملی محیط زیست اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق ملی محیط زیست، شرکت پتروشیمی شازند اراک به عنوان یکی از شرکت های بزرگ و مطرح پتروشیمی در سطح کشور اقدام به واگذاری ۵ دستگاه سنجش آلایندگی هوا به صندوق ملی محیط زیست کرد.
در جلسه ای که با حضور نمایندگان شرکت پتروشیمی شازند اراک، صندوق ملی محیط زیست و اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی برگزار شد، دستگاه های سنجش آلایندگی هوا از صندوق ملی محیط زیست به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه تحویل شد. دستگاه های مذکور به منظور پایش آلایندگی هوا در مناطقی از استان نصب و گزارش آنالیز استخراجی به منظور کنترل آلایندگی هوای شهر و استان مربوط، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.