ساماندهی پسماندهای مخرب محیط زیست

مازیار سلیمان نژاد معاون فنی و ارزیابی پروژه صندوق ملی محیط زیست با اعلام این خبر گفت: امروزه توجه به موضوع بازیافت پسماندها با هدف کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت علاوه بر حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها موجب جلوگیری از هدررفت منابع و مواد اولیه و بازگشت آن ها به چرخه تولید می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، به موجب بند(و) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کالاهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب برای محیط زیست می گردد تا سقف یک درصد میزان فروش مشمول پرداخت عوارض خواهند بود. منابع مالی حاصل از اجرای این بند تا سقف ده هزار میلیارد ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد و توسط صندوق ملی محیط زیست برای طرح های بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور و ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی منظور خواهد شد.

سلیمان نژاد در ادامه افزود: صندوق ملی محیط زیست به عنوان موسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب اساسنامه و در نظر گرفتن ساز و کارهای مالی مناسب و کارآمد نسبت به تامین منابع مالی طرح های بازیافت پسماند و اجرای پروژه های مرتبط بر اساس اولویت های محیط زیست کشور اقدام خواهد نمود.

معاون فنی و ارزیابی پروژه صندوق ملی محیط زیست در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با تصویب آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و تامین منابع مالی پیش بینی شده، ظرفیت های لازم برای مدیریت پسماندهای مخرب محیط زیست در کشور فراهم گردد.