امضای تفاهم نامه همکاری های زیست محیطی مابین صندوق ملی و استانداری استان آذربایجان شرقی

در روز سه شنبه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ طی نشستی مشترک با حضور استاندار استان آذربایجان شرقی،رئیس  هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در محل استانداری مربوطه، تفاهم نامه همکاری های زیست محیطی مابین صندوق ملی و استانداری، با هدف برنامه ریزی، مدیریت و اقدامات اجرایی در زمینه حفاظت از محیط زیست با اولویت احداث مجتمع مدیریت پسماندهای ویژه در استان آذربایجان شرقی به امضا رسید.

در این تفاهم نامه مقرر شد تا  نسبت به واگذاری صد هکتار از اراضی مکان یابی شده به منظور احداث و راه اندازی مجتمع مدیریت پسماندهای ویژه در استان به صندوق ملی محیط زیست از سوی استانداری اقدامات لازم معمول گردد. در بخش دیگری از این تفاهم نامه مقرر گردید طرفین به منظور تامین زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز برای اجرای مفاد تفاهم نامه متناسب با ظرفیت های قانونی و تشکیلاتی مشارکت نمایند.