انعقاد تفاهم نامه زیست محیطی در سفر رییس جمهور به استان یزد

۱۳۹۸/۸/۲۳ پنجشنبه

برای اولین بار در کشور در سفر استانی رییس جمهور به استان یزد تفاهم نامه ایجاد مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه فی مابین صندوق ملی محیط زیست و استانداری یزد منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و همچنین اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌ منظور ایجاد زمینه‌های مناسب همکاری در برنامه‌های حفاظت از محیط‌ زیست و جلوگیری از آثار زیانبار پسماند و مدیریت بهینه آنها،  برای اولین بار در کشور تفاهم نامه در حضور مقام عالی ریاست جمهور در سفر استانی به استان یزد فی مابین  صندوق ملی محیط زیست و استانداری یزد منعقد شد.
افزایش تعامل و همکاری در راستای حفاظت از محیط‌زیست و نیل به اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تدوین برنامه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه استان یزد و اجرای آن از موضوعات مورد اشاره در این تفاهم نامه است.