برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی پسماند ، بازیافت ، صنایع و تجهیزات وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی پسماند ، بازیافت ، صنایع و تجهیزات وابسته- شهر آفتاب تهران ۹۸ در تاریخ ۱۴ آذر در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار می گردد .