پرداخت خسارت پلنگ توسط بیمه ما

در چهارچوب تفاهم نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، “بیمه ما” و صندوق ملی محیط زیست مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان در زمینه خسارت پلنگ ایرانی در سال جاری توسط شرکت “بیمه ما” به صندوق ملی محیط زیست واریز شد.

در جلسه ای که برای این منظور در دفتر مدیر کل شکار و صید سازمان برگزار گردید عنوان شد: با پرداخت این مبلغ، شرکت بیمه ما به عنوان تنها حامی پلنگ ایرانی تاکنون بیش از یک میلیارد تومان به خسارت دیده های پلنگ ایرانی پرداخت نموده است.