کمکهای مردمی

مطابق با ماده۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب ۱۳۹۳/۸/۱۸ هیات دولت برای حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، تقلیل آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست صندوق ملی محیط زیست آماده دریافت کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می باشد.

صندوق ملی محیط زیست عطف به ماده ۴ اساسنامه خود جهت متمرکز نمودن کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه محیط زیست کشور با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان اعتماد ملی اقدام به راه اندازی سامانه برخط “سداد” نموده است. شایان ذکر است کمک های اخذ شده برای اقدامات و فعالیت های محیط زیستی هریک از استانها به تفکیک در صفحه کمک های این موسسه درج میگردد.

لطفا جهت پرداخت کمک های گرانقدر خود از فرم ذیل استفاده بفرمایید