تفاهم نامه ها

تفاهم نامه با محیط زیست انسانی به منظور ایجاد زمینه های مناسب همکاری و بهره گیری از توانایی ها و مشارکت در استفاده از خدمات تخصصی علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی متقابل با هدف پیشبرد اهداف کلان حفاظت از محیط زیست انسانی کشور تفاهم نامه همکاری در ۸ ماده بین صندوق ملی محیط زیست و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ منعقد گردید. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید.

تفاهم نامه با محیط زیست طبیعی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام در محیط زیست مبنی بر لزوم گسترش مشارکت جوامع محلی و بهره برداری پایدار در حوزه محیط زیست با بهره گیری از مدل های اقتصادی و نیز در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری از مناطق تحت مالکیت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم نامه ای در شش ماده بین صندوق ملی محیط زیست و معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ منعقد گردید. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید.

تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست در راستای جلب مشارکت جوامع محلی و بومی برای حفاظت از تنوع زیستی، همچنین به منظور بهره گیری اصولی و بهینه از درآمدهای حاصل از شکار برای اجرای برنامه های حفاظتی در مناطق و زیستگاههای طبیعی و تامین منافع جوامع بومی، تفاهم نامه ای در پنج ماده بین صندوق ملی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ منعقد گردید. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید

تفاهم نامه سه جانبه با شرکت بیمه ما و سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفاظت از محیط زیست و منطبق با اهداف کاهش میزان تلفات پلنگ با ایجاد فضای حفاظت مشارکتی  و ارتقا سطح کیفی حفاظت از این گونه باارزش و زیستگاه های آن در برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، تفاهم نامه سه جانبه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی معاونت محیط زیست طبیعی و شرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست منعقد شد که به موجب آن برای اولین بار، بیمه جامع پلنگ ایرانی به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه در کشور اجرا می گردد. طی این تفاهم نامه از طریق ساماندهی و جبران خسارات وارده شده به اشخاص ثالث وکنترل تعارضات و کاهش تلفات ناشی از فعالیت های انتقامجوبانه افراد و بهبود شرایط حفاظتی در مناطق حادثه خیز همگام با اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ حفاظتی، سطح کیفی جفاظت از این زیرگونه در معرض خطر انقراض ارتقاء می یابد. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا را مشاهده کنید.