مدیرعامل

مدیرعامل

پیام مدیرعامل

     در دنیای امروز  و در پی تبعات و پبامدهای سوء دخالت های انسان در محیط زیست و استفاده بی رویه از منابع طبیعی که آثار آن به صورت انواع معضلات زیست محیطی،  حیات را در کره زمین در معرض انواع تهدیدها قرار داده است، اتخاذ سازوکارهای متعددی برای نهادینه کردن توسعه سازگار با ظرفیت تحمل محیط زیست در بسیاری از مجامع بین المللی و نیز در بین دولت های جهان آغاز شده است که یکی از مهم ترین سازوکارها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و ایجاد نهادهای مالی برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار است.

در همین راستا، صندوق ملی محیط زیست با هدف کمک به بهبود وضعیت محیط زیست کشور، حفاظت و توسعه پایدار منایع طبیعی و تنوع زیستی  و کاهش آلاینده های وارده بر محیط زیست براساس بند ب ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه تاسیس شد.

  این صندوق یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع مورد نیاز آن از طریق کمک های بخش دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی تامین خواهد شد تا ضمن حمایت های مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های محیط زیستی با رعایت قوانین مربوط به ارایه تسهیلات مالی،  به منظور دستیابی به اهداف خود بپردازد.

صندوق ملی محیط زیست به صورت بالقوه، علاوه بر پتانسیل برنامه های مشارکتی با موسسات اعتباری، شرکت های بیمه،  دانشگاه ها، صندوق های محیط زیستی  و شرکت های داخلی و خارجی ظرفیت های ساختاری متعددی نیز برای تاسیس موسسات اعتباری و بیمه و شرکت دارد که تحقق آنها در دوره پیش رو، با جدیت پیگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است با توجه به سیاست ها و خط مشی های اتخاذ شده مبنی بر ” بهره مند شدن جامعه از نتایج علمی و اجرایی برنامه ها و طرح های محیط زیستی” طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی، فنی و محیط زیستی باشد و استفاده از توان علمی و اختراعات داخلی و تکنولوژی های بومی سازی شده را مد نظر قرار داده باشد و همچنین زودبازده باشد در اولویت حمایت صندوق قرار خواهند داشت.

امید داریم، صندوق ملی محیط زیست با بهره گیری از منابع مالی نوآورانه در کنار ابزارهای قانونی بتواند به عنوان منبع مالی مطمعنی در کنار منابع محدود دولتی، برای توسعه پایدار وحفاظت از محیط زیست، کارکرد مطلوب و مناسبی داشته باشد.